Kvalitet

Hej!

Mitt namn är Gunilla och jag är kvalitetsansvarig på Grilstad i Östersund. Då jag har ett stort intresse för livsmedel känns det både roligt och viktigt att arbeta med livsmedelskvalitet.


Vad jag tycker är viktigt med kvalitet?

Det är allra viktigast att ni som konsumenter känner er trygga med att våra produkter alltid håller en hög och jämn kvalitet. När man äter en produkt från Grilstad skall man inte bara njuta av den goda smaken utan också känna sig trygg att den är producerad på ett säkert sätt med högkvalitativa råvaror.

Hur säkerställer vi på Grilstad en hög och jämn kvalitet?

  • Kvalitetssystemet är baserat på HACCP, som är en metod för att identifiera hälsofaror i verksamheten och kontrollera att farorna är under kontroll.
  • Certifiering mot IP Livsmedel och för ekologisk produktion
  • Stränga hygienkrav och noggrann bedömning av våra råvaruleverantörer säkerställer hög kvalitet på våra produkter.
  • Använder ett ackrediterat laboratorium för våra analyser
  • Använder ett system som säkrar fullständig spårbarhet från leverantör till kund
  • Säkra produkter med hög kvalitet genom hela hållbarhetstiden

Råvaror

För att få de bästa lufttorkade produkterna väljer vi alltid svenska råvaror av hög kvalitet.
Till våra lufttorkade skinkar använder vi endast svensk skinka. Köttråvaran till vår salami består av nötkött, fläskkött samt fårkött/lammkött. Allt fläskkött och späck har svenskt ursprung. Även fårkött/lammkött och nötkött i vår salami är svenskt.

Har du frågor om vårt kvalitetsarbete får du gärna kontakta mig på: info@grilstad.se