LUFTTORKAT ENLIGT GAMMAL TRADITION – OCH DÄRFÖR NATURLIGT HÅLLBART

– SALTAT – RÖKT - TORKAT