Hur vi  Grilstad säkerställer en hög och jämn kvalitet

Kvalitetsansvarig

Hej! Mitt namn är Gunilla och jag är kvalitetsansvarig på Grilstad i Östersund. Då jag har ett stort intresse för livsmedel känns det både roligt och viktigt att arbeta med livsmedelskvalitet.

Vad jag tycker är viktigt med kvalitet?

Det är allra viktigast att ni som konsumenter känner er trygga med att våra produkter alltid håller en hög och jämn kvalitet. När man äter en produkt från Grilstad skall man inte bara njuta av den goda smaken utan också känna sig trygg att den är producerad på ett säkert sätt med högkvalitativa råvaror.

Hur säkerställer vi på Grilstad en hög och jämn kvalitet?

  • Kvalitetssystemet är baserat på HACCP, som är en metod för att identifiera hälsofaror i verksamheten och kontrollera att farorna är under kontroll.
  • Certifiering mot IP Livsmedel
  • Stränga hygienkrav och noggrann bedömning av våra råvaruleverantörer säkerställer hög kvalitet på våra produkter.
  • Använder ett ackrediterat laboratorium för våra analyser
  • Använder ett system som säkrar fullständig spårbarhet från leverantör till kund
  • Säkra produkter med hög kvalitet genom hela hållbarhetstiden

Råvaror

För att få de bästa lufttorkade produkterna väljer vi råvaror av hög kvalitet.
Till våra lufttorkade skinkor använder vi endast svensk skinka av helmuskel. Köttråvaran till vår salami består av nötkött, fläskkött samt fårkött/lammkött.
Alla våra produkter i vårt ordinarie sortiment innehåller endast svenskt kött är märkta med Kött från Sverige.

Har du frågor om vårt kvalitetsarbete får du gärna kontakta mig på: info@grilstad.se